Product image 1
Sức khoẻ

Yến Thô Ít Lông

Yến thô ít lông (yến chưa nhặt lông) là những tổ yến nguyên thủy được hái trực tiếp từ nhà yến Yến sào Yến Loan không qua tiếp xúc với bất kỳ chất nào khác. Yến Loan đã lựa chọn những tổ yến to nhưng ít lông xếp vào hộp đáp ứng nhu cầu những khách thích tự tay làm sạch yến hoặc người dùng làm quà biếu. Khối lượng tịnh : 100g

$178.00
Yến Thô Ít Lông
$178.00

Product Information

Shipping & Returns